RSIN nummer: 857454985

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter                                             – Christel Matthijssen
  • Plaatsvervangend Voorzitter               – Charifa Karri
  • Secretaris                                            – Pim de Haan
  • Penningmeester                                  – Ellen van Kordelaar

Bovengenoemde bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Uitsluitend eventuele werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Ook de overige vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.