Spelen staat gelijk aan ontwikkelen. Speelgoed geeft het kind volop mogelijkheden tot fantaseren, ontdekken en delen.

Speelgoedbank Nieuwegein

Wat is een Speelgoedbank?

De Speelgoedbank Nieuwegein is een vrijwilligersorganisatie welke gebruikt- en nieuw speelgoed inzamelt en deze gratis uitgeeft aan kinderen tot 12 jaar waarvan de ouders om financiële redenen of door de thuissituatie geen speelgoed voor hun kinderen kunnen kopen.

Waarom?

Speelgoed is erg belangrijk voor de ontwikkeling, fantasie, motoriek en creativiteit van kinderen en is ook zeer leerzaam. Om het (voor)lezen te stimuleren krijgen de kinderen altijd een aantal boeken mee. Speelgoed maakt het makkelijker voor een kind om met andere kinderen te spelen en is daarmee goed voor de sociale contacten.

Werkwijze

Kinderen tot 12 jaar in het bezit van de Stadspas zijn onder begeleiding van hun ouder(s) of verzorger(s) 1x per maand welkom om gratis 2 stuks speelgoed + 1 spel of puzzel + 2 leesboekjes + 1 knuffel + 2 Cd’s of Dvd’s te komen uitzoeken. Het speelgoed is over het algemeen gebruikt speelgoed en de kinderen mogen deze houden.

Als de kinderen jarig zijn streven wij ernaar dat zij nieuw speelgoed krijgen.

De Speelgoedbank werkt met doorverwijzers. Deze organisaties leggen het contact tussen ouders/verzorgers van de kinderen en de Speelgoedbank. Tijdens het ophalen van het speelgoed moet altijd eerst de Stadspas of verwijsbrief en eventueel legitimatie getoond worden.

De doorverwijzers kunnen onder ander zijn:

 • Stadspas Gemeente Nieuwegein
 • U-pas Gemeente Houten en IJsselstein
 • Gemeentelijke sociale dienst en maatschappelijk-werk
 • Schuldhulpverlening
 • Steunpunt vluchtelingen Nieuwegein
 • Vitras
 • Wijk- en thuiszorg
 • Consultatiebureau
 • Kledingbank
 • Voedselbank
 • Kerkgenootschap/geestelijk verzorgers
 • Leger des Heils

Spel- en huisregels

 • Tijdens het ophalen van het speelgoed moet altijd eerst de Stadspas of verwijsbrief en eventueel legitimatie getoond worden.
 • De maximale leeftijd van het kind is tot 11 jaar.
 • Het kind mag 1 x per maand 2 stuks speelgoed + 1 spel of puzzel
 • + 2 leesboekjes + 1 knuffel + 2 Cd’s of Dvd’s komen uitzoeken.
 • Het speelgoed is over het algemeen gebruikt speelgoed en het kind mag deze houden.
 • Voor speelgoed uit de KOOPJESHOEK vragen wij een financiële bijdrage en moet direct contant betaald worden.
 • Als het kind jarig is streven wij ernaar dat zij nieuw speelgoed krijgen.
 • Speelgoed bestellen of reserveren is niet mogelijk.
 • U neemt onder eigen verantwoording het uitgezochte speelgoed mee.
 • De Speelgoedbank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van het ontvangen speelgoed.
 • Kind(eren) mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassen persoon en u bent verantwoordelijk voor uw kind/kinderen.
 • U mag uw kind(eren) niet alleen laten, ook niet in een kinderwagen.
 • Voor het verlaten van de Speelgoedbank is er een nacontrole op het door u uitgezochte speelgoed.
 • Bij geconstateerde diefstal volgt uitsluiting bij de Speelgoedbank van 1 jaar.
 • U mag niet in andere ruimtes komen. Alleen de entree en de winkel is voor u toegankelijk.
 • Een kwartier voor sluitingstijd worden geen cliënten meer  toegelaten.
 • U dient zelf een tas mee te nemen.

Speelgoed inzamelen

Speelgoed inzamelen

Het gebruikte speelgoed wordt verkregen via particulieren die het bij ons inleveren. Al het speelgoed wordt eerst door vrijwilligers gecontroleerd op compleetheid en of het werkt.

Als u speelgoed brengt zoeken wij het direct samen met u uit. Wat niet bruikbaar is moet u weer mee terug nemen. Dus niet vies, kapot en/of oud, elektrische controleren of het nog werkt en of er geen lekkende batterijen inzitten.
Wij nemen geen knuffels, babyspullen, boeken en dvd’s/cd’s aan, daar hebben we ruim voldoen voorraad van.

Giften particulieren

U heeft geen speelgoed maar wilt ons wel financieel ondersteunen, het rekening nummer is NL32 RABO 0317 9484 07. Wij kunnen uw gift goed gebruiken.

Giften bedrijven

Om onze doelen te behalen hebben wij sponsoren nodig. Dat zijn niet alleen financiële sponsoren maar ook bedrijven die nieuw speelgoed kunnen leveren. Of tijdens bepaalde evenementen door diensten en/of middelen, bijvoorbeeld voor het Sinterklaasfeest.

Vrijwilligers

Wil je vrijwilliger bij de Speelgoedbank worden, meld je dan aan via de mail nieuwegeinspeelgoedbank@gmail.com of bel naar nummer 0621855202 – bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13:00 en 17:00 uur. Je kunt ons helpen op maandagavond en/of vrijdagmiddag of op afroep. Kun je niet elke week maar af en toe in de maand, dan is dat ook prima.

Dank aan onze sponsoren 2021

In het jaar 2021 hebben wij met ons team van enthousiaste vrijwilligers weer heel veel kinderen blij gemaakt met het ingeleverde speelgoed en het is ons ook gelukt om de kinderen voor hun verjaardag en voor Sinterklaas nieuw speelgoed te geven.
Wij willen alle gevers van het speelgoed, nieuw en gebruikt, hartelijk bedanken. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. De particulieren en instanties die ons geld hebben geschonken zijn wij ook zeer dankbaar. Van dit geld konden wij nieuw speelgoed kopen. Onderstaand de personen, winkeliers en bedrijven in willekeurige volgorde die ons hebben gesponsord.

 • Get Interactive, bouw van websites en applicaties Nieuwegein.
 • Gemeente Nieuwegein
 • Cals College Nieuwegein
 • Kledingbank Nieuwegein
 • FC Utrecht
 • Sport-ID, Nieuwegein
 • MVP webshop-Hobby artikelen
 • Internationale school, Utrecht
 • ING Nederland
 • KRC Rolling, Nieuwegein
 • Hello Fresch
 • Brian Dreischot, Vianen
 • Collecte Diaconie Protestantse Gemeente IJsselstein
 • Winkelcentrum Muntplein:
  • Bakkerij van der Grijn
  • Albert Heijn
  • Kaasspeciaalzaak Kees Oomen
  • Drogisterij Kruidvat

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de twee oprichters van de Speelgoedbank. De dames Saskia en Maureen zagen dat in Nieuwegein steeds meer gezinnen op of onder de armoedegrens leefden. Door deze situatie ontbreekt het geld om speelgoed aan te schaffen voor hun kinderen. Met hun verjaardag kunnen deze kinderen vaak geen feestje geven voor vriendjes en vriendinnetjes en meestal krijgen ze ook geen verjaardagscadeau. Het Sinterklaasfeest wordt meestal niet gevierd. Om iets aan deze armoede te doen hebben zij in 2009 de Speelgoedbank opgericht.

In 2013 kregen Saskia en Maureen de Nieuwegein Award voor de beste goede doelen organisatie van Nieuwegein 2012.

Wij hebben ruim voldoende gebruikt speelgoed op voorraad, daarom stoppen wij de inname tot na de zomervakantie.  Voor de Sinterklaasviering is nieuw speelgoed wel zeer welkom.

In verband met te weinig aanbod van speelgoed vanaf 11 jaar hebben wij de leeftijdsgrens aangepast van tot 12 jaar naar tot 11 jaar.

Openingstijden 2022:

Vrijdag: 12:30 uur tot 15:30 uur

Maandagavond: 18:30 tot 20:00 uur (vanaf 05 september)

Wij zijn gesloten tijdens de kerstvakantie van 24 december t/m 8 januari 2023.

Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Vredebestlaan 23
3431 CG Nieuwegein

Tel: 06 21855202

(We zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13:00 uur en 17:00 uur)

Routebeschrijving

Postadres:
Bachstraat 10
3438 BN Nieuwegein

KvK. 68461690

Bank: NL32 RABO 03179484 07

E-mail: nieuwegeinspeelgoedbank@gmail.com

Overige relevante gegevens:

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 857454985

Samenstelling bestuur:

Voorzitter – Christel Matthijssen

Plaatsvervangend Voorzitter  – Charifa Karri

Secretaris – Pim de Haan

Penningmeester – Ellen van Kordelaar

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Uitsluitend eventuele werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Ook de overige vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.