Spelen staat gelijk aan ontwikkelen. Speelgoed geeft het kind volop mogelijkheden tot fantaseren, ontdekken en delen.

Speelgoedbank Nieuwegein

Wat is een Speelgoedbank?

De Speelgoedbank Nieuwegein is een vrijwilligersorganisatie welke gebruikt- en nieuw speelgoed inzamelt en deze gratis uitgeeft aan kinderen tot 12 jaar waarvan de ouders door financiële redenen of slechte thuissituatie geen speelgoed voor hun kinderen kunnen kopen.

Waarom?

Speelgoed is erg belangrijk voor de ontwikkeling, fantasie, motoriek en creativiteit van kinderen en is ook zeer leerzaam. Om het (voor)lezen te stimuleren krijgen de kinderen altijd een aantal boeken mee. Speelgoed maakt het makkelijker voor een kind om met andere kinderen te spelen en is daarmee goed voor de sociale contacten.

Werkwijze

Kinderen tot 12 jaar in het bezit van de Stadspas zijn onder begeleiding van hun ouder(s) of verzorger(s) 1x per maand welkom om gratis 2 stuks speelgoed + 1 spel of puzzel + 2 leesboekjes + 1 knuffel + 2 Cd’s of Dvd’s te komen uitzoeken. Het speelgoed is over het algemeen gebruikt speelgoed en de kinderen mogen deze behouden.

Als de kinderen jarig zijn streven wij ernaar dat zij nieuw speelgoed krijgen.

De Speelgoedbank werkt met doorverwijzers. Deze organisaties leggen het contact tussen ouders/verzorgers van de kinderen en de Speelgoedbank. Tijdens het ophalen van het speelgoed moet altijd eerst de Stadspas of verwijsbrief en eventueel legitimatie getoond worden.

De doorverwijzers kunnen onder ander zijn:

 • Stadspas Gemeente Nieuwegein
 • Gemeentelijke sociale dienst en maatschappelijk-werk
 • Schuldhulpverlening
 • Vluchtelingenwerk
 • Vitras
 • Wijk- en thuiszorg
 • Consultatiebureau
 • Kledingbank
 • Voedselbank
 • Kerkgenootschap/geestelijk verzorgers
 • Leger des Heils

Spel- en huisregels

 
 • Tijdens het ophalen van het speelgoed moet altijd eerst de Stadspas of verwijsbrief en eventueel legitimatie getoond worden.
 • De maximale leeftijd van het kind is tot 12 jaar.
 • Het kind mag 1 x per maand 2 stuks speelgoed + 1 spel of puzzel
 • + 2 leesboekjes + 1 knuffel + 2 Cd’s of Dvd’s komen uitzoeken.
 • Het speelgoed is over het algemeen gebruikt speelgoed en het kind mag deze behouden.
 • Voor speelgoed uit de KOOPJESHOEK vragen wij een financiële bijdrage en moet direct contant betaald worden.
 
 • Als het kind jarig is streven wij ernaar dat zij nieuw speelgoed krijgen en is alleen van toepassing in de maand dat zij jarig zijn.
 • Speelgoed bestellen of reserveren is niet mogelijk.
 • U neemt onder eigen verantwoording het uitgezochte speelgoed mee.
 • De Speelgoedbank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van het ontvangen speelgoed.
 • Het is voor ons niet mogelijk om elk stuk speelgoed te controleren op compleetheid en functioneren. Op het speelgoed zit geen garantie.
 • Kind(eren) mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassen persoon en u bent verantwoordelijk voor uw kind/kinderen.
 
 • U mag uw kind(eren) niet alleen laten, ook niet in een kinderwagen.
 • Voor het verlaten van de Speelgoedbank is er een nacontrole op het door u uitgezochte speelgoed.
 • Bij geconstateerde diefstal volgt uitsluiting bij de Speelgoedbank van 1 jaar.
 • U mag niet in andere ruimtes komen. Alleen de entree en de winkel is voor u toegankelijk.
 • Een kwartier voor sluitingstijd worden geen cliënten meer  toegelaten.
 • U dient zelf een tas mee te nemen.

Speelgoed inzamelen

Het gebruikte speelgoed wordt verkregen via particulieren die het bij ons inleveren. Al het speelgoed wordt eerst door vrijwilligers gecontroleerd op compleetheid en of het werkt. Eventueel verrichten we kleine reparaties.

 

Meer informatie

Giften particulieren

U heeft geen speelgoed maar wilt ons wel financieel ondersteunen, het rekening nummer is NL32 RABO 0317 9484 07. Wij kunnen uw gift goed gebruiken.

Giften bedrijven

Om onze doelen te behalen hebben wij sponsoren nodig. Dat zijn niet alleen financiële sponsoren maar ook bedrijven die nieuw speelgoed kunnen leveren. Of tijdens bepaalde evenementen door diensten en/of middelen, bijvoorbeeld voor het Sinterklaasfeest.

Vrijwilligers

Wil je vrijwilliger bij de Speelgoedbank worden, meld je dan aan via de mail nieuwegeinspeelgoedbank@gmail.com of bel naar nummer 0621855202 – bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13:00 en 17:00 uur. Je kunt ons helpen op maandagavond en/of vrijdagmiddag of op afroep. Kun je niet elke week maar af en toe in de maand, dan is dat ook prima.

Dank aan onze sponsoren 2018
In het jaar 2018 hebben wij met ons team van enthousiaste vrijwilligers heel veel kinderen blij gemaakt met het ingeleverde speelgoed en het is ons ook gelukt om de kinderen voor hun verjaardag en voor Sinterklaas nieuw speelgoed te geven.
Wij willen alle gevers van het speelgoed, nieuw en gebruikt, hartelijk bedanken. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. De mensen en instanties die ons geld hebben geschonken zijn wij ook zeer dankbaar. Van dit geld konden wij nieuw speelgoed kopen. Onderstaand de personen, winkeliers en bedrijven in willekeurige volgorde die ons hebben gesponsord:

Familie Feiko en Susan van der Veen-du Bois Nieuwegein
Get Interactive, bouw van websites en applicaties Nieuwegein
Stichting Evenement Verkeersregelaars Nieuwegein
De filialen van Albert Heijn Nieuwegein voor deelname aan de Actie Goedzak
Gemeente Nieuwegein
Ralph Sport ’t Sluisje
Jumbo Supermarkt Walnootgaarde
Pizzeria Grandi Walnootgaarde
Bloemenshop Nedereind
Slagerij Gelderblom Muntplein
Kees Oomen Kaas en Notenspecialist Muntplein
Bakkerij van der Grijn Muntplein
Sebas Drogist en Pour Vous Parfumerie Muntplein
Bruna Muntplein
Voormalige EMTE Galecop
Mik Promosign Reclame Arnhem
NVM Mondhygiënisten Nieuwegein
Kinderdagverblijf Kind en Co – Bibelot Nieuwegein
Voormalige UVV – Unie van Vrijwilligers Nieuwegein
Diaconie Protestantse Gemeente IJsselstein
Teleperformance Papendorp Utrecht
Thermo Fisher Scientific Nieuwegein
Stichting Dag Zonder Zorgen Nieuwegein
Kledingbank Nieuwegein
Voedselbank Nieuwegein
VvAA Utrecht

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de twee oprichters van de Speelgoedbank. De dames Saskia en Maureen zagen dat in Nieuwegein steeds meer gezinnen op of onder de armoedegrens leefden. Door deze situatie ontbreekt het geld om speelgoed aan te schaffen voor hun kinderen. Met hun verjaardag kunnen deze kinderen vaak geen feestje geven voor vriendjes en vriendinnetjes en meestal krijgen ze ook geen verjaardagscadeau. Het Sinterklaasfeest wordt meestal niet gevierd. Om iets aan deze armoede te doen hebben zij in 2009 de Speelgoedbank opgericht.

In 2013 kregen Saskia en Maureen de Nieuwegein Award voor de beste goede doelen organisatie van Nieuwegein 2012.

Wijziging inname beleid:

In verband met een te grote voorraad gebruikt speelgoed en een te kleine opslagruimte, nemen wij het volgende voorlopig niet meer aan: Babyspullen, Puzzels, Spelletjes, Boeken, Dvd’s, Pluche beesten en Kinderstoeltjes.

Kapot, incompleet en vies speelgoed nemen wij ook niet meer aan. Bij binnenkomst controleren wij met u het ingeleverde speelgoed. Graag van te voren thuis controleren of het speelgoed aan de bovenstaande criteria voldoet.

 

 

 

 

 

 

Maandag: 18:30 – 20:00

Vrijdag: 12:30 – 15:00

Gesloten
Tijdens schoolvakanties en feestdagen

Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

 

Contactgegevens

Vredebestlaan 23
3431 CG Nieuwegein

Routebeschrijving

Postadres:
Bachstraat 10
3438 BN Nieuwegein

KvK. 68461690

Bank: NL32 RABO 03179484 07

E-mail: nieuwegeinspeelgoedbank@gmail.com

Tel: 06 21855202

Telefonisch bereikbaar van 13:00 t/m 17:00 uur op:

Maandag

Woensdag

Vrijdagmiddag

 

Overige relevante gegevens:

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 857454985

 

Samenstelling bestuur:

Voorzitter – Christel Matthijssen

Plaatsvervangend Voorzitter  – Charifa Karri

Secretaris – Pim de Haan

Penningmeester – Ellen van Kordelaar

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Uitsluitend eventuele werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Ook de overige vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Financieel Jaarverslag 2018

Beleid en doelstelling 2019 Stichting Speelgoedbank Nieuwegein