Spelen staat gelijk aan ontwikkelen. Speelgoed geeft het kind volop mogelijkheden tot fantaseren, ontdekken en delen.

Speelgoedbank Nieuwegein

Wat is een Speelgoedbank?

De Speelgoedbank Nieuwegein is een vrijwilligersorganisatie welke gebruikt- en nieuw speelgoed inzamelt en deze gratis uitgeeft aan kinderen tot 12 jaar waarvan de ouders door financiële redenen of slechte thuissituatie geen speelgoed voor hun kinderen kunnen kopen.

Waarom?

Speelgoed is erg belangrijk voor de ontwikkeling, fantasie, motoriek en creativiteit van kinderen en is ook zeer leerzaam. Om het (voor)lezen te stimuleren krijgen de kinderen altijd een aantal boeken mee. Speelgoed maakt het makkelijker voor een kind om met andere kinderen te spelen en is daarmee goed voor de sociale contacten.

Werkwijze

Kinderen tot 12 jaar in het bezit van de Stadspas zijn onder begeleiding van hun ouder(s) of verzorger(s) 1x per maand welkom om gratis 2 stuks speelgoed + 1 spel of puzzel + 2 leesboekjes + 1 knuffel + 2 Cd’s of Dvd’s te komen uitzoeken. Het speelgoed is over het algemeen gebruikt speelgoed en de kinderen mogen deze behouden.

Als de kinderen jarig zijn streven wij ernaar dat zij nieuw speelgoed krijgen.

De Speelgoedbank werkt met doorverwijzers. Deze organisaties leggen het contact tussen ouders/verzorgers van de kinderen en de Speelgoedbank. Tijdens het ophalen van het speelgoed moet altijd eerst de Stadspas of verwijsbrief en eventueel legitimatie getoond worden.

De doorverwijzers kunnen onder ander zijn:

 • Stadspas Gemeente Nieuwegein
 • Gemeentelijke sociale dienst en maatschappelijk-werk
 • Schuldhulpverlening
 • Vluchtelingenwerk
 • Vitras
 • Wijk- en thuiszorg
 • Consultatiebureau
 • Kledingbank
 • Voedselbank
 • Kerkgenootschap/geestelijk verzorgers
 • Leger des Heils

Spel- en huisregels

 
 • Tijdens het ophalen van het speelgoed moet altijd eerst de Stadspas of verwijsbrief en eventueel legitimatie getoond worden.
 • De maximale leeftijd van het kind is tot 12 jaar.
 • Het kind mag 1 x per maand 2 stuks speelgoed + 1 spel of puzzel
 • + 2 leesboekjes + 1 knuffel + 2 Cd’s of Dvd’s komen uitzoeken.
 • Het speelgoed is over het algemeen gebruikt speelgoed en het kind mag deze behouden.
 • Voor speelgoed uit de KOOPJESHOEK vragen wij een financiële bijdrage en moet direct contant betaald worden.
 
 • Als het kind jarig is streven wij ernaar dat zij nieuw speelgoed krijgen en is alleen van toepassing in de maand dat zij jarig zijn.
 • Speelgoed bestellen of reserveren is niet mogelijk.
 • U neemt onder eigen verantwoording het uitgezochte speelgoed mee.
 • De Speelgoedbank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van het ontvangen speelgoed.
 • Het is voor ons niet mogelijk om elk stuk speelgoed te controleren op compleetheid en functioneren. Op het speelgoed zit geen garantie.
 • Kind(eren) mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassen persoon en u bent verantwoordelijk voor uw kind/kinderen.
 
 • U mag uw kind(eren) niet alleen laten, ook niet in een kinderwagen.
 • Voor het verlaten van de Speelgoedbank is er een nacontrole op het door u uitgezochte speelgoed.
 • Bij geconstateerde diefstal volgt uitsluiting bij de Speelgoedbank van 1 jaar.
 • U mag niet in andere ruimtes komen. Alleen de entree en de winkel is voor u toegankelijk.
 • Een kwartier voor sluitingstijd worden geen cliënten meer  toegelaten.
 • U dient zelf een tas mee te nemen.

Speelgoed inzamelen

Het gebruikte speelgoed wordt verkregen via particulieren die het bij ons inleveren. Al het speelgoed wordt eerst door vrijwilligers gecontroleerd op compleetheid en of het werkt. Eventueel verrichten we kleine reparaties.

 

Meer informatie

Giften particulieren

U heeft geen speelgoed maar wilt ons wel financieel ondersteunen, het rekening nummer is NL32 RABO 0317 9484 07. Wij kunnen uw gift goed gebruiken.

Giften bedrijven

Om onze doelen te behalen hebben wij sponsoren nodig. Dat zijn niet alleen financiële sponsoren maar ook bedrijven die nieuw speelgoed kunnen leveren. Of tijdens bepaalde evenementen door diensten en/of middelen, bijvoorbeeld voor het Sinterklaasfeest.

Vrijwilligers

Wil je vrijwilliger bij de Speelgoedbank worden, meld je dan aan via de mail nieuwegeinspeelgoedbank@gmail.com of bel naar nummer 0621855202 – bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13:00 en 17:00 uur. Je kunt ons helpen op maandagavond en/of vrijdagmiddag of op afroep. Kun je niet elke week maar af en toe in de maand, dan is dat ook prima.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de twee oprichters van de Speelgoedbank. De dames Saskia en Maureen zagen dat in Nieuwegein steeds meer gezinnen op of onder de armoedegrens leefden. Door deze situatie ontbreekt het geld om speelgoed aan te schaffen voor hun kinderen. Met hun verjaardag kunnen deze kinderen vaak geen feestje geven voor vriendjes en vriendinnetjes en meestal krijgen ze ook geen verjaardagscadeau. Het Sinterklaasfeest wordt meestal niet gevierd. Om iets aan deze armoede te doen hebben zij in 2009 de Speelgoedbank opgericht.

In 2013 kregen Saskia en Maureen de Nieuwegein Award voor de beste goede doelen organisatie van Nieuwegein 2012.

Tijdelijke wijziging inname beleid

In verband met een te grote voorraad en een te kleine opslagruimte nemen wij tijdelijk geen knuffels, spelletjes, puzzels en babyspeelgoed aan.

 

Donatie

Op vrijdag 05 oktober 2018 ontvingen wij op de Speelgoedbank van de familie Susan du Bois en haar man Feiko van der Veen uit Nieuwegein een grote financiële donatie. Deze schenking is naar aanleiding van een feest die de familie, in verband met een aantal privé feestelijkheden, heeft gehouden. In plaats van cadeaus vroegen zij geld voor de Speelgoedbank. Wij zijn daar heel erg dankbaar voor en blij mee. Het geld zal gebruikt worden voor aanschaf aanschaf nieuw speelgoed, onder andere voor kinderen die jarig zijn.

 

Sinterklaasactie 2018

Op vrijdag 23 november hebben wij de Sinterklaasactie. Heeft u een stadspas of een doorverwijzing van een officiële instantie? En heeft u kinderen van 0 tot 12 jaar?

Kom je dan inschrijven voor de Sinterklaasactie!

Inschrijven kan tijdens de reguliere openingstijden: maandag van 18:30 tot 20:00 uur of vrijdag van 12:30 tot 16:00 uur. Tevens is er een extra inschrijfmoment op woensdagmiddag 07 november van 13:00 tot 16:00 uur.

De laatste inschrijfmogelijkheid is op vrijdagmiddag 16 november.

Let op: zonder inschrijving helaas geen toegang!

Graag tot dan!

 

 

Maandag: 18:30 – 20:00

Vrijdag: 12:30 – 16:00

Gesloten
Tijdens schoolvakanties en feestdagen

Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

 

Contactgegevens

Vredebestlaan 23
3431 CG Nieuwegein

Routebeschrijving

Postadres:
Bachstraat 10
3438 BN Nieuwegein

KvK. 68461690

Bank: NL32 RABO 03179484 07

E-mail: nieuwegeinspeelgoedbank@gmail.com

Tel: 06 21855202

Telefonisch bereikbaar van 13:00 t/m 17:00 uur op:

Maandag

Woensdag

Vrijdagmiddag

 

Overige relevante gegevens:

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 857454985

 

Samenstelling bestuur:

Voorzitter – Christel Matthijssen

Plaatsvervangend Voorzitter  – Charifa Karri

Secretaris – Pim de Haan

Penningmeester – Ellen van Kordelaar

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Uitsluitend eventuele werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Ook de overige vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Financieel Jaarverslag 2017

Beleid en doelstelling 2018 Stichting Speelgoedbank Nieuwegein