Spelen staat gelijk aan ontwikkelen. Speelgoed geeft het kind volop mogelijkheden tot fantaseren, ontdekken en delen.

Speelgoedbank Nieuwegein

Wat is een Speelgoedbank?

De Speelgoedbank Nieuwegein is een vrijwilligersorganisatie welke gebruikt- en nieuw speelgoed inzamelt en deze gratis uitgeeft aan kinderen tot 12 jaar waarvan de ouders om financiële redenen of door de thuissituatie geen speelgoed voor hun kinderen kunnen kopen.

Waarom?

Speelgoed is erg belangrijk voor de ontwikkeling, fantasie, motoriek en creativiteit van kinderen en is ook zeer leerzaam. Om het (voor)lezen te stimuleren krijgen de kinderen altijd een aantal boeken mee. Speelgoed maakt het makkelijker voor een kind om met andere kinderen te spelen en is daarmee goed voor de sociale contacten.

Werkwijze

Kinderen tot 12 jaar in het bezit van de Stadspas zijn onder begeleiding van hun ouder(s) of verzorger(s) 1x per maand welkom om gratis 2 stuks speelgoed + 1 spel of puzzel + 2 leesboekjes + 1 knuffel + 2 Cd’s of Dvd’s te komen uitzoeken. Het speelgoed is over het algemeen gebruikt speelgoed en de kinderen mogen deze houden.

Als de kinderen jarig zijn streven wij ernaar dat zij nieuw speelgoed krijgen.

De Speelgoedbank werkt met doorverwijzers. Deze organisaties leggen het contact tussen ouders/verzorgers van de kinderen en de Speelgoedbank. Tijdens het ophalen van het speelgoed moet altijd eerst de Stadspas of verwijsbrief en eventueel legitimatie getoond worden.

De doorverwijzers kunnen onder ander zijn:

 • Stadspas Gemeente Nieuwegein
 • Gemeentelijke sociale dienst en maatschappelijk-werk
 • Schuldhulpverlening
 • Steunpunt vluchtelingen Nieuwegein
 • Vitras
 • Wijk- en thuiszorg
 • Consultatiebureau
 • Kledingbank
 • Voedselbank
 • Kerkgenootschap/geestelijk verzorgers
 • Leger des Heils

Spel- en huisregels

 
 • Tijdens het ophalen van het speelgoed moet altijd eerst de Stadspas of verwijsbrief en eventueel legitimatie getoond worden.
 • De maximale leeftijd van het kind is tot 12 jaar.
 • Het kind mag 1 x per maand 2 stuks speelgoed + 1 spel of puzzel
 • + 2 leesboekjes + 1 knuffel + 2 Cd’s of Dvd’s komen uitzoeken.
 • Het speelgoed is over het algemeen gebruikt speelgoed en het kind mag deze behouden.
 • Voor speelgoed uit de KOOPJESHOEK vragen wij een financiële bijdrage en moet direct contant betaald worden.
 
 • Als het kind jarig is streven wij ernaar dat zij nieuw speelgoed krijgen en is alleen van toepassing in de maand dat zij jarig zijn.
 • Speelgoed bestellen of reserveren is niet mogelijk.
 • U neemt onder eigen verantwoording het uitgezochte speelgoed mee.
 • De Speelgoedbank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van het ontvangen speelgoed.
 • Kind(eren) mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassen persoon en u bent verantwoordelijk voor uw kind/kinderen.
 
 • U mag uw kind(eren) niet alleen laten, ook niet in een kinderwagen.
 • Voor het verlaten van de Speelgoedbank is er een nacontrole op het door u uitgezochte speelgoed.
 • Bij geconstateerde diefstal volgt uitsluiting bij de Speelgoedbank van 1 jaar.
 • U mag niet in andere ruimtes komen. Alleen de entree en de winkel is voor u toegankelijk.
 • Een kwartier voor sluitingstijd worden geen cliënten meer  toegelaten.
 • U dient zelf een tas mee te nemen.

Speelgoed inzamelen

Het gebruikte speelgoed wordt verkregen via particulieren die het bij ons inleveren. Al het speelgoed wordt eerst door vrijwilligers gecontroleerd op compleetheid en of het werkt. Eventueel verrichten we kleine reparaties.

In verband met mogelijk besmettingsgevaar is er tijdelijk geen inname van gebruikt speelgoed.

Speelgoed inleveren

Giften particulieren

U heeft geen speelgoed maar wilt ons wel financieel ondersteunen, het rekening nummer is NL32 RABO 0317 9484 07. Wij kunnen uw gift goed gebruiken.

Giften bedrijven

Om onze doelen te behalen hebben wij sponsoren nodig. Dat zijn niet alleen financiële sponsoren maar ook bedrijven die nieuw speelgoed kunnen leveren. Of tijdens bepaalde evenementen door diensten en/of middelen, bijvoorbeeld voor het Sinterklaasfeest.

Vrijwilligers

Wil je vrijwilliger bij de Speelgoedbank worden, meld je dan aan via de mail nieuwegeinspeelgoedbank@gmail.com of bel naar nummer 0621855202 – bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13:00 en 17:00 uur. Je kunt ons helpen op maandagavond en/of vrijdagmiddag of op afroep. Kun je niet elke week maar af en toe in de maand, dan is dat ook prima.

Dank aan onze sponsoren 2020
In het jaar 2020 hebben wij met ons team van enthousiaste vrijwilligers weer heel veel
kinderen blij gemaakt met het ingeleverde speelgoed en het is ons ook gelukt om de
kinderen voor hun verjaardag en voor Sinterklaas nieuw speelgoed te geven.
Wij willen alle gevers van het speelgoed, nieuw en gebruikt, hartelijk bedanken. Zonder jullie
was dit niet mogelijk geweest. De mensen en instanties die ons geld hebben geschonken
zijn wij ook zeer dankbaar. Van dit geld konden wij nieuw speelgoed kopen. Onderstaand de
personen, winkeliers en bedrijven in willekeurige volgorde die ons hebben gesponsord:

Get Interactive, bouw van websites en applicaties Nieuwegein
Gemeente Nieuwegein
BP Lunetten
AH Hoogzandveld
Stichting Specsavers, Nieuwegein
Boekhandel Broese Utrecht
Zeeman Nieuwegein
Zandkruiers, personeelsvereniging Gemeentehuis Nieuwegein
A. Damstra, Nieuwegein
Calscollege, Nieuwegein
Ralph Sports, Soccer 2000, ’t Sluisje Nieuwegein
Kledingbank Nieuwegein
Promosign Arnhem, print, reclame en belettering
Jumbo City Plaza Nieuwegein
Tintelingen, het beste cadeau

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de twee oprichters van de Speelgoedbank. De dames Saskia en Maureen zagen dat in Nieuwegein steeds meer gezinnen op of onder de armoedegrens leefden. Door deze situatie ontbreekt het geld om speelgoed aan te schaffen voor hun kinderen. Met hun verjaardag kunnen deze kinderen vaak geen feestje geven voor vriendjes en vriendinnetjes en meestal krijgen ze ook geen verjaardagscadeau. Het Sinterklaasfeest wordt meestal niet gevierd. Om iets aan deze armoede te doen hebben zij in 2009 de Speelgoedbank opgericht.

In 2013 kregen Saskia en Maureen de Nieuwegein Award voor de beste goede doelen organisatie van Nieuwegein 2012.

Wij zijn weer geopend vanaf vrijdag 7 mei 2021 tot en met aanvang zomervakantie vrijdag 16 juli

Openingstijd elke vrijdag van 12:30 tot 16:00 uur. Op maandag zijn wij voorlopig nog gesloten.

De veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en vrijwilligers hebben een hoge prioritiet en om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn maatregelen en huisregels ingevoerd, onder andere:

* per gezin wordt maximaal 1 volwassene toegelaten
*kinderen mogen beslist niet naar binnen
* de overige maatregelen en huisregels zijn vermeld bij de ingang

Speelgoedbank Nieuwegein
Vredebestlaan 23
3431CG Nieuwegein

Maandag: voorlopig gesloten

Vrijdag: 12:30 uur tot 16:00 uur

Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn wij gesloten

Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

 

Contactgegevens

Vredebestlaan 23
3431 CG Nieuwegein

Tel: 06 21855202

(We zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13:00 uur en 17:00 uur)

In verband met mogelijk besmettingsgevaar is er tijdelijk geen inname van gebruikt speelgoed.

 

Routebeschrijving

Postadres:
Bachstraat 10
3438 BN Nieuwegein

KvK. 68461690

Bank: NL32 RABO 03179484 07

E-mail: nieuwegeinspeelgoedbank@gmail.com

 

Overige relevante gegevens:

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 857454985

Samenstelling bestuur:

Voorzitter – Christel Matthijssen

Plaatsvervangend Voorzitter  – Charifa Karri

Secretaris – Pim de Haan

Penningmeester – Ellen van Kordelaar

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Uitsluitend eventuele werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Ook de overige vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Beleid en doelstelling 2019 Stichting Speelgoedbank Nieuwegein